ผลิตสีน้ำ และ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

Calcium Nitrate (Dipcal) ,Calcium Carbonate ,สีน้ำ(Water Base)อุตสาหกรรมRubber,Flexo ,Titanium Dioxide(Rutile) ,Carbon Black ,Defoamer ,Diammonium Phosphate (DAP) ,TMTD ,Zinc Oxide และ Bentonite Clay

ติดต่อเรา

จำหน่าย Organic PIGMENT

  • ในอุตสาหกรรมของเล่น
  • ในอุตสาหกรรม Packaging
  • ในอุตสาหกรรม End User ,Compound , Masterbathch และ Dye Blend
ติดต่อเรา

ข่าวล่าสุด

สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ มาจากหลายประเทศ เช่น นอร์เวย์ อเมริกา มาเลเซีย อินเดีย จีน ฯลฯ โดยสินค้าหลักได้แก่ Calcium Nitrate , Calcium Carbonate, Pigment, Carbon Black, Bentonite Clay, Defoamer etc

Facebook

ส่วนหนึ่งของลูกค้า

ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

7eleven
Tesco Lotus
Big C
Chang
Singha 

บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 46/105 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel 034-110-965 Fax 034-110-965
Email: santi.innovatex@gmail.com